Strona główna Redakcja Współpraca Źródła historyczne Konkursy

DOŁĄCZ DO NAS!

i odkryj historię w najnowszym wydaniu

Dołącz do społeczności histurion.pl, zakładając nowe konto lub logując się poprzez portal facebook.

  • Poznaj innych miłośników historii
  • Odkrywaj historię i poznawaj dzieje postaci historycznych
  • Poznawaj historię z pierwszej ręki ściągając źródła historyczne z naszej bazy
  • Przejrzyj spersonalizowane dane historyczne, np. które postaci historyczne obchodzą z Tobą urodziny

Rejestracja
Załóż nowe kontoLUB

Załóż nowe konto zJesteś już użytkownikiem?    Zaloguj się

Zaloguj się w serwisie histurion.pl

Możesz zalogować się w naszym serwisie podając swój adres e-mail oraz hasło podane podczas rejestracji. Możesz również zalogować się poprzez portal facebook.


Nie mam jeszcze kontaZaloguj się z

Załóż nowe konto w serwisie histurion.pl

Etykieta: matura WOS

Artykuły:

Matura WOS 1. Prawa człowieka

1. Opis wymaganych pojęć Przede wszystkim musisz zapoznać się z pojęciem praw człowieka Prawa człowieka - Prawa człowieka to podstawowe normy przysługujące każdemu z nas, wynikające z samego faktu bycia człowiekiem. Są to prawa, które obowiązują i występują z wyłącznie w relacjach jednostki z władzą. i cechami praw człowieka Cechy praw człowieka - . U ich podstawy leży idea, iż my wszyscy w momencie narodzin nabywamy określone prawa z samego faktu, iż jesteśmy ludźmi - jak chociażby . . .Matura WOS 2. Człowiek i społeczeństwo

1. Opis wymaganych pojęć Na początku musisz znać czynniki determinujące życie społeczne Czynniki determinujące życie społeczne - Do najważniejszych czynników determinujących życie społeczne zalicza się: -biologiczne (np. wyprostowana postawa ciała, silnie rozwinięty mózg, zdolność do celowej obróbki surowców i produktów czy też porozumiewanie się za pomocą mowy), - geograficzne: życie w określonym środowisku naturalnym, z którego człowiek czerpie środki do zaspokajania potrzeb np. klimat, rodzaj gleby czy żyjące . . .Matura WOS 3. Rodzina

Wymagane pojęcia Rodzina jest najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną formą życia społecznego. Decydują o tym nie tylko względy emocjonalne, ale także względy społeczne i historyczne. Każdy z nas jest w sposób naturalny członkiem jakiejś rodziny. Rozpoczynając ten temat definiujesz rodzinę Rodzina - Rodzina - to podstawowa , mała grupa społeczna, stanowiąca najstarszą formę życia społecznego. Auguste Comte określił rodzinę jako grupę społeczną, na której opiera się społeczeństwo. jako grupę . . .Matura WOS 4. Komunikowanie się w społeczeństwie

1. Opis wymaganych pojęć Zacznijmy od tego, że współegzystowanie z innymi ludźmi zmusza każdego z nas do wchodzenia z otoczeniem w różnorodne interakcje społeczne Interakcje społeczne - Interakcja społeczna to wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek społecznych, najczęściej przy użyciu języka i innych kodów kulturowych. Jest to jedno z podstawowych pojęć socjologii. Interakcja jest takim działaniem społecznym, które wynika z orientowania się na innych ludzi i jest odpowiedzią na ich zachowania i działania. . . .Matura WOS 5. Prawidłowości życia społecznego

Wymagane pojęcia W codziennym życiu dokonujemy często oceny rzeczy czy zjawisk, które nas otaczają. Oceny te mogą mieć związek z poczuciem estetyki (coś mam się podoba lub nie), dotyczyć ocen w kategoriach dobra czy zła lub też np. ocen w kategoriach przydatności - gdy oceniamy czy coś jest dla nas przydatne czy nie za bardzo. Oceny nasze dotyczą też postaw i zachowań innych ludzi. Każdy z nas niemal od urodzenia spotyka się z systemem nakazów i zakazów dotyczących zachowania. Te reguły dotyczące zachowania się człowieka to normy . . .Matura WOS 6. Struktury i konflikty społeczne

Opis wymaganych pojęć Społeczeństwo jest dużą zbiorowością składającą się z różnych elementów. Struktury społecznej nie tworzą jednostki, ale wiele zbiorowości i grup społecznych powiązanych różnymi relacjami. Temat zaczniemy zatem od znajomości terminu struktura społeczna Struktura społeczna - Struktura społeczna to zbiór elementów tworzących społeczeństwo oraz relacje między nimi. Innymi słowy jest to taki układ ułożenia elementów składowych, aby mogły one wykonywać swoje funkcje uzupełniając się i . . .Matura WOS 7. Problemy polskiego społeczeństwa

Wymagane pojęcia Rozpoczniemy od poznania przesłanek transformacji Przesłanki transformacji - Transformacja to skomplikowany, obejmujący całość życia społecznego, gospodarczego i politycznego proces zmian, dokonujący się na skutek upadku określonego systemu politycznego i przejścia do innego. Przykładem może być ciąg przemian jakie zaszły w latach 80-tych. Po obaleniu systemu komunistycznego tak w Europie jak i w Polsce rozpoczął się proces odnowy państw demokratycznych. Polska weszła w okres transformacji z wielkimi . . .Matura WOS 8. Zagrożenia dla społeczeństw

Opis wymaganych pojęć Do najpowszechniejszych patologii społecznych w Polsce zalicza się pijaństwo i alkoholizm. Niepokojącym zjawiskiem patologicznym wśród młodzieży jest narkomania. Na początku zwróć uwagę na rodzaje uzależnień Rodzaje uzależnień - Uzależnić można się od bardzo wielu rzeczy, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Możemy zatem mówić o uzależnieniach: a) fizycznych: alkohol, narkotyki, leki czy papierosy, b) psychicznych tj. praca (pracoholizm), internet, telewizor, hazard, gry komputerowe, . . .Matura WOS 9. Kultura w życiu społecznym

Opis wymaganych pojęć Na początku dowiadujesz się co zawierają definicje kultury i cywilizacji Kultura a cywilizacja - Kultura jest to pojęcie bardzo pojemne, obejmujące całokształt wytwórczości materialnej i niematerialnej. Możemy zatem powiedzieć, że kultura to materialny, duchowy i społeczny dorobek ludzkości przekazywany przez pokolenia w procesie dziejowym. Nie wszystkie elementy kultury są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Niektóre z nich odchodzą, ale część tych elementów jest przekazywana i zapewnia to . . .Matura WOS 10. Subkultury młodzieżowe

Opis wymaganych pojęć Na początek wprowadzamy pojęcie pokolenia Pokolenie - Pokolenie to grupa ludzi, którzy urodzili się w podobnym czasie. Łączą ich wydarzenia związane z sytuacją polityczną, gospodarczą czy społeczną. Osoby te może łączyć takie wydarzenie jak np. pontyfikat papieża. Mówi się np. o Pokoleniu JP, Pokoleniu '78-ta nazwa określa fenomen pokolenia katolików (zwłaszcza młodzieży) z całego świata, skupionych wokół nauk papieża Jana Pawła II. Po raz pierwszy ten termin pojawił się w 1997 roku . . .Matura WOS 11. Naród jako zbiorowość

Opis wymaganych pojęć Jest kilka koncepcji narodu, a każda prowadzi do innej definicji narodu. Zazwyczaj naród łączy wspólny język, ale nie musi tak być np. Szwajcarzy posługują się czterema językami urzędowymi, Anglicy i Amerykanie mają wspólny język, ale osobne narody. Dla definicji narodu nie ma też znaczenia posiadanie własnego terytorium, bo np. Cyganie (Romowie) to odrębny naród chociaż nie mają własnego terytorium. Wyznacznikiem narodu nie jest również wspólne pochodzenie np. Amerykanie są narodem, ale pochodzą z Europy, . . .Matura WOS 12. Etyka życia społecznego

Opis wymaganych pojęć Na początku trochę rozważań na temat wartości Wartość - Wartością nazywamy wszystko to, co cenne, godne pożądania lub wyboru, co stanowi cel ludzkich dążeń. Czasem definiuje się wartość jako to, co ma znaczenie dla człowieka, co nadaje sens jego poczynaniom. Zespół wartości uporządkowany według stopnia ważności to system wartości. Do ujawnienia hierarchii wartości dochodzi najczęściej w sytuacjach konfliktowych, gdy konieczny jest wybór i rezygnacja z danych wartości. . Wartością . . .Matura WOS 13. Społeczeństwo obywatelskie

Opis wymaganych pojęć W życiu publicznym powinno się postępować zgodnie z wartościami, czyli cnotami obywatelskimi. Chociaż pojęcie cnót obywatelskich może obecnie wydawać się anachroniczne to jednak cnoty te już od okresu średniowiecza odgrywały dużą rolę w określaniu wzorów osobowych. Są one niezwykle ważne, gdyż wiele cech i postaw człowieka sprzyja dobremu funkcjonowaniu jednostki w społeczeństwie, pozwala unikać konfliktów, często też wzbudza podziw. Na wstępie tematu powiemy o takich właśnie postawach . . .Matura WOS 14. Polityka i państwo

Opis wymaganych pojęć Polityka jest zjawiskiem kontrowersyjnym, u niektórych ludzi budzi ogromne spory, emocje a innych nudzi i nie wywołuje zainteresowania. Słowo polityka Polityka - Polityka to pojęcie pojawiało się już w rozważaniach starożytnych filozofów Platona i Arystotelesa. Filozofowie ci twierdzili, że celem polityki jest osiągnięcie dobra wspólnego, ale różnili się w koncepcjach jak je osiągnąć. Platon jako zwolennik państwa arystokratycznego uważał, że państwem powinni umiejętnie rządzić światli . . .Matura WOS 15. Geneza i zasady demokracji

Opis wymaganych pojęć Według słynnej formuły prezydenta USA Abrahama Lincolna, demokracja to rządy ,,ludu, przez lud i dla ludu' (of the people, by the people and for the people). Ustrój, w którym wszelka władza pochodzi z wyborów i jest kadencyjna, źródło władzy stanowi wola większości obywateli, a obywatele cieszą się nieograniczonymi prawami i swobodami obywatelskimi to demokracja Demokracja - Demokracja jest formą ustroju państwa, w którym obywatele sprawują władzę bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranych przez . . .Matura WOS 16. Kierunki myśli politycznej

Opis wymaganych pojęć Każdy człowiek reprezentuje określony światopogląd Światopogląd - Światopogląd to zespół przekonań, postaw, ocen i twierdzeń danej jednostki składający się na obraz rzeczywistości. Światopogląd kształtuje się na gruncie intelektualnym z różnych dziedzin kultury np. sztuki, religii, wykształcenia, ale decyduje w nim także wychowanie, uczucia czy przyzwyczajenia. Przez swój światopogląd człowiek uznaje swoje miejsce w świecie, ma pewien pogląd na temat celu i sensu życia. Światopogląd . . .Matura WOS 17. Partie polityczne

Opis wymaganych pojęć W państwie demokratycznym obywatele mają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu politycznym kraju. Jedną z tych możliwości jest działalność w partiach politycznych. Partia polityczna Partia polityczna - Partia polityczna to dobrowolna, formalna organizacja społeczna, o wyodrębnionej strukturze organizacyjnej, mająca przywództwo i program polityczny, którego celem jest zdobycie władzy lub utrzymanie władzy państwowej w celu realizacji swojego programu politycznego. Polskie ustawodawstwo definiuje . . .Postaci:

Nasz facebook

Ciekawostka

Postać historyczna

Losowe zdjęcie

histurion.pl
Najnowocześniejszy polski portal historyczny

Matura 2022

Historia

Inne

Copyright © 2006-2022 by histurion.pl. Korzystając z portalu akceptujesz wykorzystanie przez nas plików cookies.