Strona główna Redakcja Współpraca Źródła historyczne Konkursy

DOŁĄCZ DO NAS!

i odkryj historię w najnowszym wydaniu

Dołącz do społeczności histurion.pl, zakładając nowe konto lub logując się poprzez portal facebook.

  • Poznaj innych miłośników historii
  • Odkrywaj historię i poznawaj dzieje postaci historycznych
  • Poznawaj historię z pierwszej ręki ściągając źródła historyczne z naszej bazy
  • Przejrzyj spersonalizowane dane historyczne, np. które postaci historyczne obchodzą z Tobą urodziny

Rejestracja
Załóż nowe kontoLUB

Załóż nowe konto zJesteś już użytkownikiem?    Zaloguj się

Zaloguj się w serwisie histurion.pl

Możesz zalogować się w naszym serwisie podając swój adres e-mail oraz hasło podane podczas rejestracji. Możesz również zalogować się poprzez portal facebook.


Nie mam jeszcze kontaZaloguj się z

Załóż nowe konto w serwisie histurion.pl

Etykieta: matura

Artykuły:

Matura 1. Pradzieje

Tym łatwym tematem wkraczamy w zagadnienia maturalne z przedmiotu historii. Przypomnij sobie podział źródeł historycznych, zwróć uwagę na kolejne epoki w prahistorii oraz daty graniczne w okresach historycznych. Zapamiętaj szczególnie rewolucje neolityczną. Opis wymaganych pojęć Temat zaczynamy znajomością źródeł historycznychŹródła historyczne to pozostałości działalności człowieka, z nich historycy i archeologowie czerpią wiedzę o przeszłości. Dzielimy je na pisane i niepisane (materialne). . . .Matura 2. Cywilizacje Bliskiego Wschodu

OpisW tym temacie dowiesz się o głównych osiągnięciach Egipcjan i Mezopotamczyków, nauczysz się je przyporządkowywać, zapamiętasz podstawowe pojęcia i główne bóstwa; zwróć uwagę na znajomość Kodeksu Hammurabiego.Opis wymaganych pojęćPierwsze cywilizacje postały na obszarach o ciepłym klimacie, w dolinach wielkich rzek i na żyznych nizinach. Rozwój kultury, religii, pisma i prawa sprzyjało organizacji państw (dużą rolę odgrywały w nich miasta), ludy poza kręgami cywilizacyjnymi nazywano . . .Matura 3. Izraelici i Judaizm

Wstępny opis W tym ciekawym temacie zapoznasz się z historią Izraelitów, zapamiętasz jej okresy oraz podstawowe postacie, poznasz też główne założenia judaizmu oraz symbolikę, która pozwoli odróżnić go od innych religii.Opis wymaganych pojęćTemat rozpoczynamy od praojca Izraelitów- Abrahama Abraham - według Starego Testamentu, ojciec narodu żydowskiego. Przywędrował ze swoją rodziną z miasta Ur w Mezopotamii do Kanaan (Palestyny), ok. 1700r p.n.e. Jego potomstwo dało początek religiom . . .Matura 4. Cywilizacja starożytnych Greków

Wstępny opis Temat starożytnej Grecji wymaga orientacji w jej okresach historycznych, znajomości ustroju Aten i Sparty, oraz wojen grecko-perskich, peloponeskiej i wyprawy Aleksandra Wielkiego. Opanuj podstawowe pojęcia, kilka istotnych dat oraz postaci.Opis wymaganych pojęćPierwszą cywilizacją na terenie Grecji była cywilizacja minojskacywilizacja minojska - pierwsza cywilizacja Grecka, mająca swe centrum na Krecie. Nazwa cywilizacji pochodzi od Minosa - króla Krety. Swój rozwój Kreta . . .Matura 5. Republika rzymska

Wstępny opis W tym temacie zapamiętasz kiedy powstał Rzym i kiedy stał się republiką, jakie były uprawnienia głównych urzędników, jak przebiegały wojny punickie, jakie były źródła i zajęcia niewolników oraz zapamiętasz postacie Hannibala i Spartakusa.Opis wymaganych pojęć W II tysiącleciu p.n.e. plemiona italskie LatynówLatynowie - ludy indoeuropejskie zamieszkujące ziemie Lacjum (środkowa Italia, wokół Rzymu), którzy dość wcześnie stworzyli federację latyńską, na której czele . . .Matura 6. Rzym cesarstwem

Wstępny opisTemat wymaga rozpoznawania osiągnięć kilku postaci - Cezara, Oktawiana, Dioklecjana, przypisania pryncypatu do Oktawiana a dominatu do Dioklecjana; znajomości kilku pojęć i dat, znajomości podbojów cesarstwa, podziału państwa oraz przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych upadku imperium rzymskiego.Opis wymaganych pojęćUtalentowany wódz rzymski Gajusz Juliusz CezarGajusz Juliusz Cezar (ok. 100 - 44 r. p.n.e.) - znakomity wódz i polityk rzymski. Przeszedł wszystkie szczeble kariery . . .Matura 7. Kultura śródziemnomorska

Wstępny opisTemat wymaga rozróżniania osiągnięć starożytnych Rzymian i Greków, znajomości głównych twórców i zabytków, zwróć też uwagę na style w sztuce greckiej oraz podstawowe pojęcia.Opis wymaganych pojęć Zapoznając się z dorobkiem kulturowym antyku zwróć uwagę na prawoprawo - początki prawodawstwa mają swoje źródło już w starożytności. Drakon, wybitny polityk ateński, uporządkował prawo karne, przysłowiowe, surowe ?prawa drakońskie" 621r. p.n.e. Solon ateński prawodawca i reformator. Ok. . . .Matura 8. Początki chrześcijaństwa

Wstępny opis W tym temacie nauczysz się rozróżniać chrześcijaństwo od judaizmu, rozpoznawać postacie Jezusa. Św. Piotra i św. Pawła; opanujesz kluczowe daty oraz zasięg chrześcijaństwa, zapamiętasz prześladowania i symbolikę pierwszych chrześcijan.Opis wymaganych pojęćZapoznasz się z działalnością JezusaDziałalność Jezusa - Jezus z Nazaretu (ok.7 p.n.e. - ok. 33 r. n.e.), Twórca religii chrześcijańskiej, głoszący w swoich naukach o miłosierdziu do bliźniego, wybaczaniu win, oraz nadejściu . . .Matura 9. Narodziny wczesnośredniowiecznej Europy

Wstępny opis Temat wprowadzający do średniowiecza wymaga znajomości trzech ówczesnych centrów cywilizacyjnych - szczególnie zwróć uwagę na rozpoznawanie postaci Justyniana Wielkiego, Mahometa, Chlodwiga, Karola Wielkiego, Ottona I i Ottona III; poznasz również liczne pojęcia i daty - poćwicz je przed przystąpieniem do zadań. Naucz się też przyporządkowywać władców do dynastii.Opis wymaganych pojęćNa ukształtowanie się wczesnośredniowiecznej Europy wpływ miały trzy ośrodki cywilizacyjne. Pierwszym z nich było . . .Matura 10. Feudalizm

Wstępny opis Temat trudny, ze względu na liczne pojęcia do opanowania. Szczególnie zapamiętaj formy renty feudalnej, naucz się rozróżniać państwo patrymonialne i poszczególne stany średniowiecznej ludności.Opis wymaganych pojęć Społeczeństwo wczesnośredniowieczne dzieliło się na trzy stany społeczeństwie średniowiecznym wykształciły się cztery stany, z czego mieszczański najpóźniej, kiedy to pod koniec średniowiecza miasta zaczęły rozkwitać. Chłopstwo - stanowiło największą bo 80 % . . .Matura 11. Konflikt papiestwa z cesarstwem

Wstępny opisTemat ciekawy-wymaga znajomości postaci Grzegorza VII, licznych pojęć oraz przebiegu sporu o inwestyturę; schizmy wschodniej oraz krucjat na Bliskim Wschodzie (XI-XIII w.)-przyczyny, przebieg i skutki.Opis wymaganych pojęćW X wieku wobec kryzysu w Kościele ( symoniasymonia - pojęcie pochodzi od Szymona Maga, który wg Dziejów Apostolskich chciał kupić władzę sprawowania sakramentów od apostołów. To wstydliwe w dziejach kościoła średniowiecznego zjawisko kupowania i sprzedawania urzędów, . . .Matura 12. Kultura średniowiecznej Europy

Wstępny opis W tym temacie zwróć uwagę na zapamiętanie modelu 7 sztuk wyzwolonych, rozpoznawanie średniowiecznych zakonów, typów szkół i uniwersytetów, znajomość podstawowych pojęć(asceza, heretycy, teologia, scholastyka) oraz rozpoznawanie cech i zabytków stylu romańskiego i gotyckiego (poćwicz to na ilustracjach).Opis podstawowych pojęćNa początku zapoznamy się z kultura wczesnego średniowiecza (V-X w.), kiedy po upadku kultury antycznej, kultura uczona, oparta na łacinie odrodziła się w renesansie . . .Matura 13. Europa w XIV i XV wieku

Wstępny opis Temat obszerny wymagający znajomości zakresu czasowego wojny stuletniej, niewoli awiniońskiej, czarnej śmierci, wielkiej schizmy zachodniej, wojen husyckich; zgromadzeń stanowych w okresie monarchii stanowych, rozpoznawania postaci Joanny d'Arc i Jan Husa, głównych bitew, ziem podbitych przez Turków osmańskich oraz niestety licznych pojęć.Opis wymaganych pojęćZapoznajesz się z procesem kształtowania się monarchii stanowych monarchia stanowa - władza ustawodawcza sprawowana przez . . .Matura 14. Narodziny państwa polskiego

Wstępny opis W tym temacie zapamiętujesz wspólne cechy Słowian, ich pierwsze państwa z panującymi dynastiami, rozmieszczenie plemion słowiańskich na ziemiach polskich, kolejnych Piastów, rozwój terytorialny państwa Mieszka I, przyczyny i skutki przyjęcia przez niego chrztu. Temat wymaga też orientacji na mapie.Opis wymaganych pojęć Poznajesz pradzieje ziem polskich - zwróć uwagę na kulturę łużyckąKultura Łużycka - Jest to jedna z kultur archeologicznych trwająca od średniej epoki brązu . . .Matura 15. Państwo Bolesława Chrobrego

Wstępny opisW tym temacie należy zwrócić uwagę na postanowienia i znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego, zdobycze terytorialne Bolesława Chrobrego (umiejętność posługiwania się mapą,) rozpoznawanie św. Wojciecha oraz obowiązki ludności i organizację sił zbrojnych Piastów.Opis wymaganych pojęćW 992 roku władzę w państwie Polan przejmuje najstarszy syn Mieszka I Bolesław I Chrobry Bolesław I Chrobry - syn księcia Mieszka I i księżniczki czeskie Dobrawy, urodzony w roku 967. W dzieciństwie . . .Matura 16. Monarchia wczesnopiastowska

Wstępny opis Z tego tematu powinieneś opanować genezę kryzysu państwa polskiego po śmierci Bolesława Chrobrego, znając mapę znać straty terytorialne Polski w okresie kryzysu oraz ziemie odzyskane przez Kazimierza Odnowiciela oraz zmiany terytorialne Polski na przełomie XI i XII wieku, rozpoznawać kolejnych władców, wymienić kolejnych królów wczesnopiastowskich; zwróć szczególną uwagę na spór Śmiałego z biskupem Stanisławem oraz zapoznaj się z zasadą senioratu - szczególnie uprawnienia seniora i w oparciu o mapę podział ziem . . .Matura 17. Rozbicie dzielnicowe w Polsce

Wstępny opis Temat wymaga znajomości podziału ziem polskich w 1138 roku, kolejnych seniorów, przyczyn i skutków decentralizacji państwa; przy pomocy mapy ziem polskich orientacji w utraconych ziemiach oraz w rozwoju państwa zakonnego, trzeba też wiedzieć na czym polegało osadnictwo na prawie niemieckim ora znać podział mieszczaństwa.Opis wymaganych pojęć W 1138 roku I seniorem został Władysław II Wygnaniecsynowie Krzywoustego - Bolesław Krzywousty w swoim testamencie (1138r.), chcąc . . .Matura 18. Zjednoczenie Królestwa Polskiego

Wstępny opis Temat wymaga znajomości kolejnych książąt próbujących zjednoczyć Polskę w XIII wieku, czynniki zjednoczeniowe, kolejnych królów Polski, osiągnięć Łokietka (ziemie stracone i zjednoczone)oraz znajomości polityki zagranicznej i wewnętrznej Kazimierza Wielkiego -zwróć uwagę na pojęcia i fundację Akademii Krakowskiej. Opis wymaganych pojęćW XIII wieku próby zjednoczenia ziem polskich podjęli książęta śląscy: Henryk I Brodaty, Henryk II Brodaty i Henryk IV Probus. Zjednoczyli oni . . .Matura 19. Polska w XV wieku

Wstępny opis W tym temacie poznajesz przykłady unii personalnych Polski z Litwą i Węgrami; opierając się na mapie poznajesz przebieg wojen z Zakonem oraz postanowienia pokojów w Toruniu, należy też zrozumieć wagę zwycięstwa pod Grunwaldem oraz zapamiętać przywileje otrzymane przez szlachtę, a także kolejność panujących w Polsce Andegawenów i Jagiellonów.Opis wymaganych pojęćW latach 1370-1382 panował w Polsce Ludwik I Węgierski Ludwik I Węgierski - Był synem Elżbiety Łokietkówny . . .Matura 20. Wielkie odkrycia geograficzne

Wstępny opisTemat wymaga znajomości przyczyn , przebiegu i skutków wielkich wypraw odkrywczych, musisz rozróżniać postacie odkrywców i dokąd dotarli, a też konkwistadorów ora kilka istotnych dat i pojęć - poćwicz przebieg wypraw na mapie.Opis wymaganych pojęć Na początku poznajesz przyczynyPrzyczyny odkryć geograficznych - Wiek XVI można uznać, za czas kiedy w stosunkowo krótkim czasie odkryto sporo nowych lądów i dróg. Przyczyn wzmożonej ekspansji obcych terytoriów były dość sporo, od tych . . .Matura 21. Renasans europejski

Wstępny opisTemat wymaga znajomości głównych cech i przedstawicieli renesansu w różnych dziedzinach kultury - zwróć uwagę na sztukę w celu odróżnienia jej od gotyku lub baroku. Naucz się przypisywać dzieła humanistów do autorów, obrazy i rzeźby do artystów. Pamiętaj kto kiedy wynalazł druk.Opis wymaganych pojęćPoznajesz pojęcie renesansurenesans - to odrodzenie fascynacji kulturą antyczną. Kolebką tego prądu kulturalnego są Włochy, gdzie prekursorzy kierunku pojawili się już w XIV w. Bogaci mieszczanie . . .Postaci:

Nasz facebook

Ciekawostka

Postać historyczna

Losowe zdjęcie

histurion.pl
Najnowocześniejszy polski portal historyczny

Matura 2022

Historia

Inne

Copyright © 2006-2022 by histurion.pl. Korzystając z portalu akceptujesz wykorzystanie przez nas plików cookies.