Strona główna Redakcja Współpraca Źródła historyczne Konkursy

DOŁĄCZ DO NAS!

i odkryj historię w najnowszym wydaniu

Dołącz do społeczności histurion.pl, zakładając nowe konto lub logując się poprzez portal facebook.

  • Poznaj innych miłośników historii
  • Odkrywaj historię i poznawaj dzieje postaci historycznych
  • Poznawaj historię z pierwszej ręki ściągając źródła historyczne z naszej bazy
  • Przejrzyj spersonalizowane dane historyczne, np. które postaci historyczne obchodzą z Tobą urodziny

Rejestracja
Załóż nowe kontoLUB

Załóż nowe konto zJesteś już użytkownikiem?    Zaloguj się

Zaloguj się w serwisie histurion.pl

Możesz zalogować się w naszym serwisie podając swój adres e-mail oraz hasło podane podczas rejestracji. Możesz również zalogować się poprzez portal facebook.


Nie mam jeszcze kontaZaloguj się z

Załóż nowe konto w serwisie histurion.plMatura WOS 10. Subkultury młodzieżowe

2017-11-28 | Autor: Dariusz KołodziejczykOpis wymaganych pojęćNa początek wprowadzamy pojęcie pokolenia1 -to osoby należące do wspólnej grupy wiekowej, a znając je wiemy również co to jest konflikt pokoleń2 . Konflikty takie nie są zjawiskiem nowym, bo były opisywane już w starożytności. Młody człowiek chce sam poznać i stworzyć własną wizję świata toteż często odrzuca lub zmienia wpojone mu w dzieciństwie poglądy, a to rodzi nie tylko konflikty pokoleniowe , ale również masowe sprzeciwy młodzieży przeciwko ustalonym zasadom. Dochodzimy tutaj do pojęcia kontestacji3 . Dla młodych ludzi charakterystyczne jest nie tylko wyrażanie sprzeciwu i poddawanie w wątpliwość obowiązujących norm, ale i potrzeba przynależności do grupy społecznej i akceptacji. Często taką akceptację znajduje w grupie będącej zespołem odmiennych norm i wzorów postępowania niż te, które zostały przyjęte przez ogół społeczeństwa. Przechodzimy tutaj do sedna tematu- subkultury4 (podkultury) młodzieżowe. W najprostszy sposób subkulturę można zdefiniować jako grupę kulturową, negującą istniejące wartości i określającą własne, alternatywne wzory zachowań. Uczestnictwo w subkulturze jest często dla młodych ludzi wyrazem buntu z zastanym porządkiem i wartościami wyznawanymi przez rodziców. Ale potrzeba przynależności do takiej grupy może wynikać również z zupełnie innych przesłanek np. niskiego poczucia własnej wartości, alienacji, braków widoków na przyszłość, czy potrzeby poczucia siły jaką daje zaangażowanie w grupie. Tymi rozważaniami przejdziemy do przyczyny5 rozwoju subkultur oraz omówimy te grupy, które są najbardziej znane na świecie. Z wybranych subkultur spróbujemy rozpoznawać te najbardziej popularne: skaterów6 , emo7 , hippisów8 , metalowców9 , gotów10 , dresiarzy11 , punków12 , skinheadów13 , hiphopowców14 i blokersów15 , bitników16 , fanów techno17 , rastafarian18 i szalikowców19 .

Na koniec poznajemy plusy i minusy przynależności do subkultur. Za czasów PRL przynależność do subkultur i prezentacja muzyki młodej generacji na festiwalach np. w Jarocinie była miejscem prezentacji niezależnych ignorowanych przez cenzurę grup muzycznych, a swoboda w ubiorze i zachowaniu stanowiła oderwanie się od problemów i wyrażanie własnych poglądów. W wielu aspektach subkultury były i są zjawiskiem pozytywnym. Ale czy zawsze? Wszyscy wiemy, że niestety nie. Częste są sytuacje, gdzie subkultura ma wymiar destruktywny, a nawet wybiega poza prawo. Na podsumowanie tematu będą zatem plusy i minusy20 uczestnictwa w subkulturze. Jeśli sam należysz do jednej z takich grup to wiesz o jakich dylematach mowa.Pytania egzaminacyjneMatura próbna z Operonem - listopad 2010 - poziom podstawowy

Zadanie 13. (4 pkt)

W zadaniu 13 rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. Wpisz w odpowiednie miejsce w tabeli Prawda (zdanie prawdziwe) lub Fałsz (zdanie fałszywe).

Zdania.Prawda lub Fałsz
A.Konformizm to postawa ścisłego podporządkowania się obowiązującym normom.
Prawda
B.Grupy inkluzyjne to inaczej grupy otwarte dla wszystkich chętnych.
Prawda
C.Subkultury tworzą własne normy, a jednocześnie uznają powszechnie obowiązujące normy w społeczeństwie za własne.
Fałsz
D.Grupa społeczna musi liczyć przynajmniej jedną osobę, ma własne reguły postępowania oraz normy.
Fałsz

Matura próbna z Operonem - listopad 2011 rok - poziom podstawowy

Zadanie 18. (3 pkt)

Na podstawie zdjęcia oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.


a) Podaj nazwę subkultury przedstawionej na zdjęciu.
hipisi
b) Napisz, w którym państwie ta subkultura powstała.
USA
c) Podaj, w którym dziesięcioleciu XX wieku powstała ta subkultura.
lata 60. XX wieku (1961-1970)
Pokaż odpowiedź
Hipisi rozpoznawani bezbłędnie, jednak duży rozrzut odpowiedzi z datą-skojarz z początkiem kontestacji lub wojny w Wietnamie.

Matura próbna z OKE Poznań-styczeń 2009 rok - poziom podstawowy

Zadanie 10. (4 pkt)

Do podanych opisów przyporządkuj odpowiednie pojęcia socjologiczne.

Opisy:
A. Zbiór ludzi posiadających określoną cechę lub zespół cech.
B. Liczna grupa społeczna wyodrębniona ze względu na ten sam poziom wykształcenia, dochodów i prestiż społeczny.
C. Historycznie ukształtowana grupa społeczna, mówiąca tym samym językiem, stanowiąca wspólnotę etniczno-kulturową, posiadająca własne państwo.
D. Względnie spójna grupa społeczna, wyrażająca swoją odrębność przez zanegowanie lub podważanie akceptowanych powszechnie wzorców.
Pojęcia:
1. Klasa społeczna
2. Naród
3. Subkultura
4. Warstwa społeczna
5. Zbiorowość

A
5
B
4
C
2
D
3

Próbna matura 2008 rok - poziom podstawowy

Zadanie 16. (3 pkt)

Na podstawie zdjęć ustal, do jakich subkultur przynależą poszczególne osoby. Prawidłowe nazwy wpisz pod odpowiednimi fotografiami.

A.
B.
C.
A
Hipisi
B
Skinheadzi
C
Punki
Pokaż odpowiedź
Pomimo łatwości pytania wielu jeszcze myli panków ze skinami - nie bądź jednym z nich.

Przypisy

1. Pokolenie - Pokolenie to grupa ludzi, którzy urodzili się w podobnym czasie. Łączą ich wydarzenia związane z sytuacją polityczną, gospodarczą czy społeczną. Osoby te może łączyć takie wydarzenie jak np. pontyfikat papieża. Mówi się np. o Pokoleniu JP, Pokoleniu '78-ta nazwa określa fenomen pokolenia katolików (zwłaszcza młodzieży) z całego świata, skupionych wokół nauk papieża Jana Pawła II. Po raz pierwszy ten termin pojawił się w 1997 roku podczas Światowych Dni Młodzieży, ale w mediach zaczęto go szerzej używać w kwietniu 2005 roku, aby opisać żywą reakcję młodych ludzi na śmierć papieża. Inna nazwa Pokolenie'78 pochodzi od roku wyboru Karola Wojtyły na papieża. Konflikt między pokoleniami wynika z różnicy światopoglądowej. Cechą każdego młodego pokolenia jest bunt, niezgoda na zło świata. Młodzi wychodzą spod klosza i widzą to zło. Młodzi chcą być coraz bardziej samodzielni, a rodzice chcą ich ochronić, rozwiązywać za nich problemy . Rodzice czy opiekunowie chcą przekazać młodemu pokoleniu swoją wizję i scenariusze życia, ale młodzi chcą sami ją sobie wybrać, a to często wywołuje konflikty.

2. Pokolenie - Pokolenie to grupa ludzi, którzy urodzili się w podobnym czasie. Łączą ich wydarzenia związane z sytuacją polityczną, gospodarczą czy społeczną. Osoby te może łączyć takie wydarzenie jak np. pontyfikat papieża. Mówi się np. o Pokoleniu JP, Pokoleniu '78-ta nazwa określa fenomen pokolenia katolików (zwłaszcza młodzieży) z całego świata, skupionych wokół nauk papieża Jana Pawła II. Po raz pierwszy ten termin pojawił się w 1997 roku podczas Światowych Dni Młodzieży, ale w mediach zaczęto go szerzej używać w kwietniu 2005 roku, aby opisać żywą reakcję młodych ludzi na śmierć papieża. Inna nazwa Pokolenie'78 pochodzi od roku wyboru Karola Wojtyły na papieża. Konflikt między pokoleniami wynika z różnicy światopoglądowej. Cechą każdego młodego pokolenia jest bunt, niezgoda na zło świata. Młodzi wychodzą spod klosza i widzą to zło. Młodzi chcą być coraz bardziej samodzielni, a rodzice chcą ich ochronić, rozwiązywać za nich problemy . Rodzice czy opiekunowie chcą przekazać młodemu pokoleniu swoją wizję i scenariusze życia, ale młodzi chcą sami ją sobie wybrać, a to często wywołuje konflikty.

3. Kontestacja - Pojęcie kontestacji oznacza masowy sprzeciw, najczęściej przeciwko systemowi społecznemu i politycznemu, wyrażany publicznie poprzez wypowiedzi i zachowanie.Możemy mówić o kontestacji politycznej - ten rodzaj sprzeciwu polega na krytykowaniu rządzących i ich działań, do podważania ich mandatu do sprawowania władzy. Przykładem ruchu kontestacji politycznej była Solidarność , która miała w różnych okresach charakter legalnej pozaparlamentarnej bądź nielegalnej opozycji o celach rewolucyjnych. Kontestacja religijna polega natomiast na negowaniu obowiązującej doktryny religijnej lub stosowanych praktyk np. wystąpienia Marcina Lutra czy Jan Kalwina. Natomiast celem kontestacji ekonomicznej i kontestacji społecznej jest wymuszenie zmian w zakresie podziału dóbr czy organizacji produkcji czy zniesienie dominacji i przywilejów określonych warstw czy grup społecznych. Sprzeciw ten jest często wyrażany w formie np. strajku czy sabotażu.

4. Subkultura - Subkultury - zespół zjawisk kulturowych częściowo autonomiczny wobec kultury dominującej, jednakże nigdy nie zrywający całkowicie związków z tą kulturą. Subkultura część treści kulturowych podziela z kulturą dominującą, część po swojemu przetwarza, a część aktywnie odrzuca, kwestionując je i buntując się przeciwko nim. . Po raz pierwszy pojęcia subkultura użył amerykański socjolog Milton Myron Gordon w artykule z 1946 roku. Nazwa dotyczy głównie grup młodzieżowych, w której normy obyczajowe, zasady postępowania czy ubiór odbiegają od normy reszty społeczeństwa. Grypy takie wypracowują swoiste repertuary kulturowe wyrażające się również w odrębnościach np. języka, gustów muzycznych i wierzeń czy światopoglądu.

5. Przyczyny rozwoju subkultur - Uważa się, że potrzebę łączenia się w grupy młodzież zaczyna już odczuwać w wieku 10 lat. Subkultura jest reakcją młodzieży na bardzo wiele czynników w otaczającej rzeczywistości. Przyczyn powstawania i rozwoju subkultur można zatem poszukiwać w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym czy w ustroju państwa. Kreacja subkultur jest odzwierciedleniem procesów zachodzących w danym społeczeństwie. Jej dynamika i charakter wynikają z potrzeby posiadania przez młodzież własnej autonomii. Młodzież prezentując swoją odrębność chce jak najszybciej się usamodzielnić, podkreślić i zamanifestować przez ubiór, ideologię, slogan czy muzykę swoją odrębność. Wydłużenie od połowy XX wieku okresu nauki, a tym samym okresu pomiędzy dzieciństwem a dorosłością sprawia, że młodzież poprzez głoszenie własnej ideologii chce zaznaczyć swoją obecność w życiu społecznym.

6. Skate - Skate (skater to osoba jeżdżąca na deskorolce) - tworzy rodzaj subkultury, ponieważ przez wielu młodych ludzi uważany jest za sposób na życie obejmujący modę, styl życia i muzykę. Pierwotnie wizerunek skatera był buntowniczy i nonkonformistyczny, ale obecnie jest zdecydowanie łagodniejszy. W Polsce ta subkultura jest mylnie kojarzona z subkulturą hip-hop.

7. Emo - Emo stanowi połączenie gothic metalu (mocny wizerunek, głęboka duchowość) i punku (krytyczne podejście do świata, poczucie braku sensu). Znacząco jednak różni się od obu tych subkultur niektórymi elementami emo np. abstynencja od alkoholu i tytoniu, wyzbycie się agresji, wegetarianizm. Emo zawiera pewne cechy XIX wiecznej filozofii romantycznej, takie jak akceptowanie uczuć i emocji, nastawienie na przeżycia wewnętrzne, indywidualizm.

8. Hipisi - Hipisi, dzieci kwiaty-kontynuacja kontestacyjna z lat 60 i 70 XX wieku. Była to rewolucja proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłemu, jego instytucjom: rodzinie, Kościołowi, szkole, wojsku, wojnie, normom, przymusom, czy własności prywatnej (życie w komunach). Przejaw subkultury odrzucający normy społeczne oparte na konsumpcji, rywalizacji i materializmie. Instytucje i struktury, którym się sprzeciwiali, hippisi określali jako establishment. Konsekwencjami istnienia tego ruchu stało się rozszerzenie zasięgu ruchów pacyfistycznych, ideologii ekologicznych, zainteresowanie kulturą wschodu, krytyka ,,wyścigu szczurów'', konformizmu (postawom ścisłego podporządkowania się obowiązującym normom) oraz wszelkiego konsumpcjonizmu. Ruch ten przyczynił się również do rozpowszechnienia się zażywania substancji psychoaktywnych w szczególności marihuany oraz tzw. rewolucji seksualnej (przewrót dotychczasowej hierarchii wartości, tolerancja wobec nagości, upowszechnienie stosowania środków antykoncepcyjnych oraz akceptacja związków poligamicznych tzw. wolna miłość). Ruch wywołał protesty przeciwko wojnie w Wietnamie i kampanię obywatelskiego nieposłuszeństwa (hasło ,,Make love-not war'').

9. Metalowcy - Metalowcy, heavymetalowcy, metale -ta subkultura fanów muzyki heavmetalowej, powstała na początku lat 70 XX wieku w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Członków identyfikują długie włosy, skórzane kurtki, koszulki typu T-shirt z naszywkami oraz uczestnictwo w koncertach i kupowanie oryginalnych płyt ulubionych zespołów. Fani na skórzane kurtki nakładają często dżinsowe kamizelki z naszytymi okładkami albumów zespołów tzw. ekrany lub telewizorki. Wśród metalowców jest duże zróżnicowanie poglądowe, a subkulturę spaja ulubiona muzyka, piosenki o różnych tekstach. Odwołują się one do chrześcijaństwa, idei lewicowych lub satanizmu. Satanizm jest to termin określający wiele różnych systemów religijnych, wierzeń oraz praktyk. Możemy wyróżnić satanizm teistyczny (kult diabła) i ateistyczny (nie powiązany z czcią bóstwa tylko z kultem władzy, zmysłowości). Współcześnie największą organizacją satanistyczną jest zapoczątkowana w 1966 roku grupa wyznawców satanizmu laveyańskiego. Motywy satanizmu w twórczości zespołów rockowych dotyczą raczej rozgłosu i zwiększenia sprzedaży płyt i biletów.

10. Goci - Subkultura gotycka -powstała na przełomie lat 70 i 80 XX wieku i jest związana z muzyką (elektroniczna, punka, metal, folk). Goci mają bardzo rozległe zainteresowania. Poza muzyką okazują zainteresowanie literaturą, poezją, sztuką, mitologią nordycką lub słowiańską, ale też okultyzmem i wampiryzmem. Goci pomimo fascynacji mrokiem nie mają nic wspólnego z kultem szatana. Subkultura gotycka jest postrzegana jako "mroczna" i dla osób z zewnątrz często niezrozumiała. W powszechnej opinii funkcjonuje stereotyp wiecznie zasmuconego, samookalaczającego się gota. Gotyk jest dość trudny do scharakteryzowania, członków tej subkultury cechuje pewien dystans do świata i romantyczna postawa życiowa. Bardzo długo wyznacznikiem wyglądu osób z nim związanych była wszechobecna czerń w ubiorze i dodatkach, obecnie mieszana z innymi kolorami takimi jak np. czerwień czy fiolet. Za typowe stroje gotów można uznać szykowne ubrania w stylu retro wzorowane na XIX-wiecznej arystokracji, czarne płaszcze i ciemne okulary, jak i niezwykle krzykliwe czarno-kolorowe futurystyczne kreacje graniczące z zagranicznymi stylami techno - oraz wszelkie ich kombinacje. Miejscem integrującym tę społeczność jest festiwal Castle Party organizowany raz w roku w Bolkowie oraz festiwal Wave-Gotik-Treffen, który odbywa się w Lipsku.

11. Dresiarze - Dresiarze - to słowo którym określa się młodych mężczyzn, zamieszkujących osiedla, noszących odzież sportową oraz grube srebrne lub złote łańcuszki na szyi i słuchających muzyki disco polo. Osoby takie kojarzone są z gwałtownym zachowaniem, brutalnością, brakiem kultury osobistej i skłonnością do przestępstw. Określenie to ma cechy stereotypu, gdyż sami dresiarze mają niewielkie poczucie wspólnoty w ramach subkultury i rzadko nazywają się tym określeniem.

12. Punk - Punk - to określenie dotyczące muzyki rockowej, a w szerszym znaczeniu: subkultura młodzieżowa zapoczątkowana w połowie lat 70 XX wieku, w różnych przejawach istniejąca do dziś. Słowo "punk", oznaczające w języku angielskim m.in. coś zgniłego, bezwartościowego w kontekście muzyki rockowej było używane na określenie amatorskich zespołów, przedstawicieli tzw. rocka garażowego z lat 60, która inspirowała późniejszych punk rockowców np. zespoły Television, Blondie czy The Damned i The Clash. Podkreślano prostotę punka, zarówno w warstwie muzycznej jak i literackiej, które często w niespotykany dotychczas prowokacyjny sposób poruszały tematy miłości, seksualności, jak i polityki czy problemów młodych ludzi. Charakterystyczne dla koncertów punk rocka lat 70 było padanie wyzwisk ze sceny, rzucanie przedmiotami, taniec pogo lub mosh ( polegający na chaotycznym obijaniu się od siebie) czy niszczenie instrumentów. Te przypominające zamieszki koncerty oraz chuligaństwo fanów kształtowało negatywną opinię o punk rocku. Poza muzyką szokował strój punka będący wyrazem ironicznego podejścia do norm narzucanych przez społeczeństwo i kulturę. Tak rozumiany punk był charakterystyczny dla lat 70., z czasem jednak uległ ewolucji. Muzyka punk rock stała się bardziej przystępna dla przeciętnego słuchacza ale i bardziej komercyjna. Generalnie, punk, którego początkowym założeniem był brak jakiejkolwiek ideologii, w miarę upływu czasu przekształcał się w ruch społeczno-polityczny wymierzony przeciwko instytucjom, które (jak uważali członkowie ruchu) ograniczają wolność i niezależność człowieka: rząd i jego aparat przymusu - policja i wojsko, wielkie korporacje itp. negacja wszelkich form rządów doprowadziła do przyjęcia przez znaczną część punków ideologii anarchistycznej w jej licznych odmianach. Bardzo często poglądy osób uważających się za punków zbieżne są z poglądami lewicowymi.

13. Skinhead - Skinhead - subkultura, która powstała pod koniec lat 60 XX wieku w Wielkiej Brytanii. Nazwa wywodzi się od charakterystycznych dla tej grupy wygolonych głów lub bardzo krótkich włosów (skinhead to połączenie ang. wyrazów skin czyli skóra i head czyli głowa).Dopiero w połowie lat 70 XX w. nastąpiła ponowna eksplozja tego ruchu jako reakcja na subkulturę punk. Punkowej stylistyce "zgnilizny i brudu" i niejako w opozycji do niego skinheadzi przeciwstawili "czystość", zdyscyplinowanie i "silny charakter". Obie grupy prezentowały ostrą negację na istniejący porządek.Subkultura ta, nazwana przez prasę brytyjską punk skins, zaczęła rozwijać się najintensywniej w środowisku pseudokibiców piłki nożnej, a następnie została skierowana na tory antyimigracyjnego rasizmu przez skrajnie prawicową partię National Front. Istnieją liczne kontrowersje, czy bojówki National Front napadające na przedstawicieli mniejszości narodowych w Wielkiej Brytanii w drugiej połowie lat 70 rekrutowane były spośród członków spontanicznie powstałych gangów skinheadów-pseudokibiców, czy też to sami członkowie tych bojówek, pierwotnie nie związani z tą subkulturą, zaczęli "stylizować" się na skinheadów. Stylistykę "wygolonych" bojówek w bryczesach i "podkutych butach" zaczęły na swoim gruncie zaszczepiać neofaszystowskie partie z USA, Niemiec i Francji. Subkultura ta występuje niemal we wszystkich krajach Europy przyjmując najróżniejsze formy: nacjonalistyczne, neonazistowskie czy rasistowskie. Ideologie te zyskały na popularności również za sprawą muzyka Ian Stuarta -lidera grupy Skrewdriver, który założył organizację ,,Krew i Honor'' propagującą rasizm oraz współtworzył półterrorystyczną organizację o nazwie Combat 18. Największa liczba (ok. 60 tysięcy) skinheadów istnieje w Rosji i Niemczech, są to prawie wyłącznie skinheadzi nacjonalistyczni.

14. Hip-hop - Hip-hop to określenie miejskiej kultury i gatunku muzycznego, który powstał w afroamerykańskich społecznościach w Nowym Jorku w latach siedemdziesiątych XX wieku. Oryginalny taniec i styl ubierania się, stworzony przez fanów nowej muzyki, spowodował rozbudowę i udoskonalenie się wciąż powstającej kultury.Nazwa hip-hop jest kombinacją dwóch slangowych określeń - "hip" (znaczącego "teraźniejszy", "obecny") i "hop" oznaczającego specyficzny styl poruszania się. B-boying to rodzaj tańca, wymyślony przez członków kultury hip-hop, wymagający dobrych predyspozycji fizycznych, kondycji oraz dobrego poczucia rytmu. Występują w nim tak zwane "bitwy" (ang. battles, w slangu polskim batelki) polegające na publicznym prezentowaniu swoich zdolności tanecznych w celu ukazania swojej wyższości nad przeciwnikiem. Innym ważnym elementem jest muzyka hip-hop oraz rap czyli rodzaj ekspresji wokalnej polegający na rytmicznym wypowiadaniu słów i ich rymowaniu. Mylnie kojarzeni z subkulturą hippopową są blokersi. Najczęściej bloker jest fanem hip-hopu, ale trudno ten rodzaj muzyki nazywać ich cechą rozpoznawczą, bo równie dobrze członkiem grupy może być osoba słuchająca jazzu czy rocka. Wspólnym mianownikiem blokersów jest natomiast styl prowadzonego życia , a nie rodzaj słuchanej muzyki czy wizerunek zewnętrzny. Autorką terminu blokersi jest fotoreporterka Maria Ząbska, która użyła go w latach 90 XX wieku i od tej pory termin został spopularyzowany. Oznacza sfrustrowanych, uważających się za pozbawionych perspektyw młodych ludzi, dla których centrum życia są ławki pod blokiem. Blokersi są często kojarzeni ze środowiskiem ćpunów, alkoholików i złodziei, których sąsiedzi omijają.

15. Hip-hop - Hip-hop to określenie miejskiej kultury i gatunku muzycznego, który powstał w afroamerykańskich społecznościach w Nowym Jorku w latach siedemdziesiątych XX wieku. Oryginalny taniec i styl ubierania się, stworzony przez fanów nowej muzyki, spowodował rozbudowę i udoskonalenie się wciąż powstającej kultury.Nazwa hip-hop jest kombinacją dwóch slangowych określeń - "hip" (znaczącego "teraźniejszy", "obecny") i "hop" oznaczającego specyficzny styl poruszania się. B-boying to rodzaj tańca, wymyślony przez członków kultury hip-hop, wymagający dobrych predyspozycji fizycznych, kondycji oraz dobrego poczucia rytmu. Występują w nim tak zwane "bitwy" (ang. battles, w slangu polskim batelki) polegające na publicznym prezentowaniu swoich zdolności tanecznych w celu ukazania swojej wyższości nad przeciwnikiem. Innym ważnym elementem jest muzyka hip-hop oraz rap czyli rodzaj ekspresji wokalnej polegający na rytmicznym wypowiadaniu słów i ich rymowaniu. Mylnie kojarzeni z subkulturą hippopową są blokersi. Najczęściej bloker jest fanem hip-hopu, ale trudno ten rodzaj muzyki nazywać ich cechą rozpoznawczą, bo równie dobrze członkiem grupy może być osoba słuchająca jazzu czy rocka. Wspólnym mianownikiem blokersów jest natomiast styl prowadzonego życia , a nie rodzaj słuchanej muzyki czy wizerunek zewnętrzny. Autorką terminu blokersi jest fotoreporterka Maria Ząbska, która użyła go w latach 90 XX wieku i od tej pory termin został spopularyzowany. Oznacza sfrustrowanych, uważających się za pozbawionych perspektyw młodych ludzi, dla których centrum życia są ławki pod blokiem. Blokersi są często kojarzeni ze środowiskiem ćpunów, alkoholików i złodziei, których sąsiedzi omijają.

16. Bitnicy - Bitnicy to awangardowy, nieformalny ruch literacko-kulturowy, propagujący idee anarchistyczne, konformistyczne oraz swobody twórczej i indywidualizmu. Ruch powstał w USA w latach 50 XX wieku i był jednym z pierwszych tego typu. Jego członkowie charakteryzujący się niechlujnym ubiorem byli buntownikami wrogo nastawionymi wobec konsumpcyjnego społeczeństwa, przejawiali zainteresowanie filozofią buddyjską i chętnie sięgali po narkotyki i alkohol. Ruch był impulsem do późniejszej rewolucji hppisowskiej.

17. Techno - Techno jako subkultura powstała pod wpływem wspólnych zainteresowań związanych z powstaniem nowoczesnych technologii w muzyce przez tworzenie muzyki za pomocą komputera. Ta muzyka to elektroniczne ostre dźwięki. Z muzyką pojawiła się subkultura, gdyż członkowie grupy określają pogląd na życie obok muzyki również poprzez strój czy zachowanie. Zwolennicy techno bawią się w dyskotekach przy muzyce techno, specyficznie się poruszając w ostrym migającym oświetleniu i w jaskrawych odblaskowych ubraniach. Zażywanie w czasie takich imprez substancji psychoaktywnych powoduje tras i oderwanie od rzeczywistości. Kultowym miejscem dla fanów tego typu rozrywki jest klub Qlimax w Amserdamie.

18. Rastafarianie - Rastafarianie jest to grupa o charakterze religijnym, która wyraża protest przeciw rasizmowi i dyskryminacji. Nazwa tego ruchu wywodzi się od imienia cesarza Etiopii - Ras Tafarii I, a podstawowe elementy doktryny wywodzą się z poglądów proroka swego ruchu, Marcusa Garveya, urodzonego na Jamajce, który szczególną popularność zyskał w początkach XX wieku. W Polsce ruch ten jest obecny od roku około 1981, lecz nie jest bardzo rozpowszechniony i praktycznie niewidoczny.Symbolami ruchu są barwy flagi Etiopii, które mają dla rastafarian szczególne znaczenie i są często obecne w ich strojach. Zielony oznacza Afrykę i spokojny kraj, żółty to zagarnięte złoto przez kolonistów i dawne bogactwo Afryki, czerwony oznacza krew przelaną podczas walk z najeźdźcą oraz lew, który symbolizuje nieustraszoność. Inną charakterystyczną rzeczą są dredy, czyli grubo splecione włosy (rodzaj sfilcowanych loków), których noszenie ma znaczenie symboliczne. Dredy są noszone aby upodobnić się do lwa, który jest uznawany za króla zwierząt. Często z tym ruchem kojarzony jest rytualny zwyczaj palenia marihuany, która ma oczyszczać i otwierać umysł.

19. Szalikowcy - Szalikowcy (kibole, pseudokibice) są specyficzną sbukulturą powiązaną ze sportem. Nazwa grypy pochodzi od szalika, który najczęściej ma napis z nazwą ulubionej drużyny. Dopingowanie drużyny podczas meczu nie jest jednak priorytetem, ale obrażanie, a nawet pobicie kibiców (często też szalikowców) znienawidzonej drużyny przeciwnej. Jest to często zjawisko kryminogenne, związane z łamaniem prawa, które może polegać również na powiązaniach typu przestępczego np. handlu narkotykami. Chuligańska działalność szalikowców przenosi się również w inne poza stadionami miejsca publiczne i poza bójkami związana jest też z malowaniem graffiti.

20. Plusy i minusy przynależności do subkultur - Założeniem subkultury jest funkcjonowanie obok społeczeństwa. Grupa definiuje swoje położenie w relacji z władzą, autorytetami, określa własne poczucie tożsamości. Członkowie grupy ubiorem, zachowaniem prezentują siebie, nie wstydzą się pokazać kim są, wyróżniają się z szarej masy i znajdują w swojej grupie zrozumienie. Grupa staje się często symbolem akceptacji, schronienia człowieka przed uczuciem odtrącenia i samotności. Plusem subkultury jest też to, że wywiera ogromny wpływ rozwój na muzykę i innych dziedzin kultury dzięki imprezom, koncertom czy happeningom. Subkultura, która nakreśla własny system wartości nie musi oznaczać zdystansowania się ani negowania dominujących zasad kultury dominującej. Subkultury mogą zatem pozostawać w symbiozie z dominującą kulturą. Często bywa jednak inaczej i wówczas subkultura może okazać się niszcząca. Dzieje się tak gdy subkultura niesłusznie odrzuca wartości i tworzy własne nieodpowiednie wartości, wykazuje brak tolerancji dla mniejszości etnicznych czy rasowych i działa niezgodnie z prawem. Przez niektóre subkultury człowiek zatraca swoją indywidualność, staje się częścią masy, której uczestnicy przypominają wandali i wzbudzają agresję. A zatem, tak jak każde zjawisko subkultura posiada i dobre i złe strony. Dlatego jeśli ktoś czuje potrzebę przynależności do subkultury powinien swój wybór dobrze rozważyć.Etykiety:
matura WOSPodziel się!
        
Przeczytaj również...

Wyraź swoje zdanie :

Komentujesz jako użytkownik niezarejestrowany - gość. Z tego powodu, zanim komentarz pojawi się na stronie będzie musiał zostać zaakceptowany przez naszą redakcję. Aby Twój komentarz został od razu opublikowany na naszych łamach zachęcamy do darmowej rejestracji!

Brak komentarzyDodaj komentarz

Nasz facebook

Ciekawostka

Postać historyczna

Losowe zdjęcie

histurion.pl
Najnowocześniejszy polski portal historyczny

Matura 2022

Historia

Inne

Copyright © 2006-2022 by histurion.pl. Korzystając z portalu akceptujesz wykorzystanie przez nas plików cookies.